Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z siedzibą
w Dzierzgoniu:

 

Aleksandra Krzysztofik  – Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej

ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 11

82-440 Dzierzgoń

tel. (55) 276-22-50 wew. 39

e-mail: kadry.sztum@sztum.praca.gov.pl

 

Mirosław Szałaj – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 11

82-440 Dzierzgoń

tel. (55) 276-22-50 wew. 53

e-mail: mszalaj.statystykasztum@praca.gov.pl

 

Do zadań Koordynatorów należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie,
    z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności urzędu, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raporty o stanie dostępności: