Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Siedziba:

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" 11
82-440 Dzierzgoń

NIP 579-19-57-032
Regon 192631154

Urząd pracuje w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 – 15:30
Godziny obsługi interesantów 8:00 – 14:00

Dyrektor Urzędu Pracy przyjmuje klientów w sprawch skarg w każdą środę w godzinach: 8:00 - 10:00.

Fax. 55/ 276 33 74
e-mail: gdsz@praca.gov.pl

Telefon komórkowy: 

  • Dla pracodawców 501 866 270
  • Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 503 306 552

Telefon stacjonarny: (55) 276 22 50 (sekretariat) - po zgłoszeniu się centrali, proszę wybrać numer wewnętrzny:

 

 Funkcja

 Pokój

 Telefon

 Sekretariat

7 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 33

 Dyrektor

8 (I piętro)

55/ 276 22 50 

 Punkt Nieodpłatnej Informacji Prawnej

10 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 45

 Główna Księgowa

5 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 52

 Księgowość budżetowa

6 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 53

 Statystyka i informatyka

5 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 37

 Archiwum

7 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 33

 Kadry

6 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 39

 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń, wydawanie zaświadczeń osobom  bezrobotnym i poszukującym pracy

4 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 36

 Projekty i programy rynku pracy

3 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 40

 Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej

9 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 46

 Pośrednictwo pracy – Doradcy klienta

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 34, 43, 50

 Rejestracja oświadczeń dla cudzoziemców

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 34, 50

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 44

 Refundacje doposażenia lub wyposażenia  stanowisk pracy 3 (parter) 55/ 276 22 50 wew. 35

 Organizacja i refundacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prace społecznie użyteczne

3 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 40

 Szkolenia osób bezrobotnych

3 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 40

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 43

 Staże

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 49

 Poradnictwo zawodowe 2 (parter) 55/ 276 22 50 wew. 48

 

Stanowiska Zamiejscowe w Sztumie:
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

Fax. 55/ 640 34 10
Telefon komórkowy:

  • Rejestracja 501 866 269
  • Pośrednictwo pracy 503 311 175

 

 Funkcja

 Pokój 

 Stanowisko 

Telefon

  Specjalista ds. ewidencji i świadczeń, wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

 2 3 55/ 640 34 00

 Pośrednicy Pracy – Doradcy Klienta

 (Wykaz pośredników pracy dostępny na stronie w  menu Centrum Aktywizacji Zawodowej)

2 4 55/ 640 68 86
5 55/ 640 68 87
6 55/ 640 68 88
7 55/ 640 68 89
 Poradnictwo zawodowe – Doradcy Klienta 1 1 55/ 640 68 90
2 55/ 640 68 85
 Usługi EURES 2 6 55/ 640 68 89