Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

logo pup    praca dla pomorzan

 

Program Regionalny „Praca dla Pomorzan" 

 

Dnia 07.02.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wraz z innymi powiatami województwa pomorskiego podpisał z Województwem Pomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku Porozumienie w zakresie realizacji finansowanego ze środków Funduszu Pracy Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”.

Celem Programu „Praca dla Pomorzan” realizowanego w 2019 r. jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s  w Dzierzgoniu o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

- w wieku 30-50 lat

- z obszarów wiejskich,

- o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

 

 W ramach Programu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

staże dla 4 osób

prace interwencyjne dla 13 osób

bon na zasiedlenie dla 2 osób

 

Ogółem w ramach Programu zostanie zaktywizowanych 19 osób bezrobotnych. Przewiduje się, iż w wyniku realizacji Programu zatrudnienie podejmie 12 osób.

Program będzie realizowany w okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Nabory w ramach projektu ogłaszane są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu sztum.praca.gov.pl w aktualnościach.

 

 


Archiwum programów regionalnych