Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Usługi Elektroniczne Urzędu Pracy >> przejdź do serwisu praca.gov.pl

Panel ogólny po zalogowaniu jest podzielony na trzy części:

1. usługi elektroniczne - poniżej szczegółowy opis okna Usługi elektroniczne urzędów pracy,

2. sprawy,

3. wizyty.

W celu uzyskania dostępu do usług oraz zasobów oferowanych przez serwis praca.gov.pl należy założyć konto przy użyciu podpisu elektronicznego lub potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP.

Szczegóły korzystania z serwisu praca.gov.pl opisane są instrukcji pomocy.

 

Okno Usługi elektroniczne urzędów pracy zawiera następujące funkcjonalności:

Rejestracja/wyrejestrowanie osoby - w ramach zagadnienia znajdują się następujące opcje:

-  zgłoszenie do rejestracji - otwiera się kreator zgłoszenia osoby fizycznej do rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz ankieta wstępna określająca status osoby,

-  zmiana danych w urzędzie pracy - otwiera się kreator zmiany danych użytkownika, podobny do kreatora zgłoszenia do rejestracji,

-  ponowna rejestracja w urzędzie pracy osoby bezrobotnej - otwiera się kreator rejestracji osoby fizycznej jako osoby bezrobotnej (kreator nie zawiera ankiety wstępnej),

-  ponowna rejestracja w urzędzie pracy osoby poszukującej - otwiera się kreator rejestracji osoby fizycznej jako osoby poszukującej pracy (kreator nie zawiera ankiety wstępnej),

-  uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy - otwiera się kreator umożliwiający dodanie i wysłanie brakujących załączników,

-  wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej - otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysłanie wniosku o pozbawienie statusu.

Oferty pracy, staży i praktyk - w ramach zagadnienia znajdują się następujące opcje:

-  zgłoszenie praktyki studenckiej w administracji - otwiera się kreator do zgłoszenie praktyki studenckiej w administracji,

-  zgłoszenie oferty stażu lub praktyki - otwiera się kreator do zgłoszenie oferty stażu lub praktyki,

-  zgłoszenie oferty pracy - otwiera się kreator do zgłoszenie oferty pracy.

Wnioski o usługi z urzędu - w ramach zagadnienia znajdują się wnioski o usługi, które beneficjent może złożyć do urzędu. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji, otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysyłkę wniosku.

Oświadczenie PSZ-OPWPC - otwiera się kreator oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Rejestry RIS, KRAZ, RPA EURES - w ramach zagadnienia znajdują się wnioski do RIS, KRAZ, RPA EURES. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji, otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysyłkę wniosku.

Inne pismo do urzędu - otwiera się kreator umożliwiający wysyłkę dowolnego pisma do urzędu.