Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Archiwum Aktualności

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - ECDL 3 moduły dla 3 osób (oferty do 22.04.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - ECDL BASE 4 moduły 2 osoby (oferty do 14.04.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - ECDL BASE 4 moduły 3 osoby (oferty do 14.04.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów kl. III 1 osoba (oferty do 14.04.2021).pdf

Nabór na stanowisko Referent działu organizacyjno- prawnego. Zakład karny w Sztumie(oferty do 12.04.2021r.).pdf

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu - Marzec na obcasach

 II nabór wniosków o  przyznanie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy (oferty do 31.03.2021).pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KUR OPERATORA KOPRKOŁADOWARKI (oferty do 31.03.2021r.).pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH KAT II WJO (oferty do 31.03.2021r.).pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ECDL BASE (oferty do 31.03.2021r.).pdf

Nabór na stanowisko Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład karny w Sztumie (oferty do 29.03.2021r.).pdf

Nabór wniosków od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w sprawie zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - ECDL BASE 2 moduły (oferty do 19.03.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - ECDL BASE 4 moduły (oferty do 19.03.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - SEP G1 (oferty do 19.03.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Kurs operatora wózków widłowych (oferty do 19.03.2021).pdf

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek -> PRACA!"

WKU W Malborku zaprasza na spotkanie promocyjno-rekrutacyjne "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej" w dniu 15 lipca br.

WKU w Malborku zaprasza na szkolenia rezerwistów, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię COVID -19 utracili pracę.

ZUS e-Akta zmiany w dokumentacji pracowniczej. Od 1-go stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżają koszty związane z ich przechowywaniem.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Kurs operatora wózków widłowych + żurawia przenośnego (HDS) (oferty do 02.03.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL BASE (oferty do 04.03.2021).pdf

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Kurs operatora wózków widłowych (oferty do 01.03.2021).pdf

I nabór wniosków o przyznanie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sztumie (dokumenty aplikacyjne do dnia 16.11.2020 r. do godziny 10.00).

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Szpitale Pomorskie zapraszają na BEZPŁATNE szczepienia przeciwko pneumokokom. W programie bierze udział także Powiat Sztumski. Zabiegi będą wykonywane na Os. Sierakowskich 5 w Sztumie.

Wydarzenie 100. rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i udziału 11 lipca 2020r.

Informacja o odwołanej grupowej poradzie zawodowej w dniu 17.03.2020r.  i warsztatach "Marzec na obcasach" w dniu 24.03.2020r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach rozwojowych - Marzec na obcasach. 

Rozpoczyna się jubileuszowa edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Mikrofirmy z całego kraju znów zmagać się będą o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" oraz 40 tys. złotych.

Zaproszenie na warsztaty, konsultacje w ramach "dni uczenia się dorosłych" 4.10.2019 r. w Gdańsku.

Projekt - Praca przede wszystkim - dla osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Projekt pn. „Akademia Kariery”, którego głównym celem jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych.

Projekt Early Worning Europe. Pomoc w sytuacji kryzysowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Sięgnij po wiedzę ekspertów i praktyków biznesu podczas Forum Przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się 29 maja (środa) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Zapraszamy pomorskiech pracodawców do udziału w Wirtualnych Targach Pracy Tegoroczna edycja pt. „Discover Poland! Work with us”odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na portalu Komisji Europejskiej  www.europeanjobdays.eu.

Zapraszamy do udziału w projekcie Marzec na Obcasach - cyklu bezpłatnych spotkań na warsztatach motywacyjnych i rowojowych ze specjalistami. 

Ogłaszamy nabór wniosków: na przyznanie bonu na zasiedlenie, środków KFS, na organizację prac interwencyjnych, na organizację staży i szkoleń. 

Rozstrzygnięci konkursów: X Pomorski Dzień Przedsiębiorczości zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu odbył się w dniu 14 listopada 2018r.

Uwaga pracodawco! Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

Związek Rzemiosła Polskiego - komunikat o nieograniczonym dostępie do szkoleń zawodowych, potwierdzonych dyplomem czeladniczym i mistrzowskim w 60 zawodach.

ZAKTYWIZUJ SIĘ! – kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.

Projekt "Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia dla osób zwolnionych z pracy". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres składania wnisków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października. W zawiązku z tym zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na stronach:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
materiały do pobrania: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/ 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON.pdf

Oddział Pomorski PFRON informuje o ogłoszeniu konkursu w ramach pilotażowego programu "Absolwent". >>>ulotka informacyjna

Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza rozpoczęcie realizacji programu "Praca - integracja" skierowanego do pracodawców.

Nowy programu PFRON pn. "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". Więcej na stronie www.pfron.org.pl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez P-TKM Sp. zo.o. w Barlewiczkach.

Rekrutacja do projektu: TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU - WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje od listopada 2016 r. program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na obszarze woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu oferowane są niskooprocentowane pożyczki (0,44% w skali roku) bez wkładu własnego, prowizji i opłat na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla absolwentów, studentów i bezrobotnych oraz na utworzenie stanowisk pracy z możliwością umorzenia spłaty części pożyczki. >>>pobierz plakat

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu " Kierunek praca ". Zapraszamy chętnych do uczestnictwa.

Osoby powyżej 30 roku życia zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie z EFS pn. „Kierunek - Praca!"  >>>więcej o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie poszukuje osoby niepełnosprawne do projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”.

Starosta Powiatu Sztumskiego ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2018-2022.

Zaproszenie pracodawców na spotkanie w ramach Europejskich Dni Pracodawców w dniu 15.11.2018 r. dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Pracodawców zainteresowanych znalezieniem kandydatów do pracy z państw członkowskich UE/EFTA, w tym Polaków, którzy wyemigrowali i rozważają powrót do kraju, zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Pracy on-line w dniu 10 października 2018r. 

>>>więcej w ulotce do pobrania tutaj!

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. (ważne do 14.09.2018r.)

W związku z planowanym uruchomieniem , wspólnego z PKP Intercity S.A. projektu szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, informujemy osoby bezrobotne, które chcą uzyskać kwalifikacje i podjąć pracę na stanowisku maszynisty pojazdu kolejowego o planowanym szkoleniu, które będzie zamieszczone na stronie internetowej PKP IC. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na licencję maszynisty PKP Intercity S.A. zapewni zatrudnienie.
Z poważaniem
Sławomir Spałek
"CS NATURA TOUR" Sp. z o.o.
ul. Minerska 16
04-506 Warszawa
tel.: 22 39 23 633, kom. 506 692 588

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza do udziału w „IV Pomorskim Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej” 13 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji- Szkoła Łacińska, ul. Stare Miasto 42 w Malborku.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do udziału w Forum Przedsiębiorstw, które odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni w dniu 30 maja 2018r. 

Firma Skillset Academy zaprasza na szkolenie: "Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy"

Relacja z projektu "Marzec na obcasach".

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zostań certyfikowanym instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii” w zakresie fotowoltaiki/pomp ciepła. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plakat dotyczący projektu: „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej. Strona projektu: http://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/szkolenia-komputerowe-woj-pomorskie

 

KONKURS - "Stwórz swoje CV - zdobądź pracę marzeń"

KONKURS - "Gra miejska inaczej - odkryj lokalny rynek pracy"

KONKURS - "Konkurs plastyczny - przedsiębiorczość widzian oczami dzieci"

Zaproszenie do udziału w IV Powiatowych Targach Edukacji i Pracy - 26 kwietnia 2018r. w Dzierzgoniu.

Zaproszenie dla pracodawców z powiatu sztumskiego na spotkanie informacyjne nt. Zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Nabór na stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu (dokumenty aplikacyjne do 29 marca 2018 roku).

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza mieszkanki Pomorza na piątą edycję Marca na Obcasach - cyklu bezpłatnych warsztatów i spotkań poświęconych m.in. tematyce odkrywania talentów, mocnych stron, planowania kariery oraz rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie (dokumenty aplikacyjne do 23 marca 2018r.)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. (dokumenty aplikacyjne do 9 marca 2018r.)

Informujemy, że pomorska firma State Street Bank Polska organizuje DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 25 stycznia br. (tj. w czwartek) w godzinach 15.00-20.00 w siedzibie firmy – Kompleks Alchemia, Gdańsk – Przymorze, ul. Grunwaldzka 409

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J. ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork  organizuje spotkanie informacyjne dotyczące projektu  pn. „Czas na nowe kwalifikacje”, które odbędzie się 11.12.2017r. godz. 1100 w Sali Starostwa Powiatowego ul. Reja 12, 82-400 Sztum.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na bezpłatne warsztaty „Zbuduj swój profesjonalny wizerunek w dokumentach aplikacyjnych”, które odbędą się 14 grudnia w Gdańsku.

W dniu 15 listopada w Sali Starostwa przy ul. Reja 12 w Sztumie, w ramach Pomorskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, po raz dziewiąty odbył się „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - fotorelacja do obejrzenia tutaj

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gosopdarczej z Funduszy Europejskich.

Plakat - spotkanie z pracodawcami 16.10.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Katowicach organizują w ramach sieci EURES internetowe targi pracy pn. Silesia 2017 On-line Job Day, które odbędą się 26 października 2017 r. Przedsięwzięcie kierowane jest do polskich pracodawców ale również do wszystkich poszukujących pracy. Więcej informacji można przeczytać pod linkiem: http://wup.gdansk.pl/artykul/internetowe-targi-pracy-silesia-2017-on-line-job-day-26-10-2017-r.html

Informujemy, iż w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Mickiewicza 31 odbędzie się rekrutacja na stanowisko operatora produkcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostce Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie lub pod numerem telefonu 55 640 8685.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na warsztaty "Aktywnie poszukuję pracy" dnia 11.10.2017r. i "Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką" dnia 12.12.2017r. 

Ogłoszenie - II nabór wniosków z rezerwy KFS (wnioski można składać od 5 do 22 września 2017r.)

Seminarium networkingowe Polska – Indie w branży ceramicznej w dniu 7 września 2017r.

Zapraszamy firmy do udziału w targach zaawansowanych technologii na rynku skandynawskim. Targi Advanced Engineering odbędą się 20-21 września 2017 r. w Oslo, Norwegia. 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków odpowiednio o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. O uruchomieniu naborów, według zmienionych przepisów, PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2017 r., a dotychczas nie rozpatrzone, będą rozpatrywane według nowych przepisów. Wnioski, które zostały rozpatrzone do dnia 30 czerwca br., a nie zostały zawarte umowy, zostaną podpisane według nowych przepisów.

Powiatowy Dzień Pracodawcy Powiatu Sztumskiego w dniu 09.06.2017r.

Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 02.06.2017r. o godz. 11.00 w Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zaprasza na warsztaty pn.: Moja strategia poszukiwania pracy (termin 16.05.2017 r. godz. 9.00-14.00).

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (zgłoszenia do 24 kwietnia 2017r.)

Giełda Pracy w branży hotelarsko - gastronomicznej 24.04.2017r. w Sopocie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza piąty nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o organizacje prac interwencyjnych (termin składania wniosków do 28.04.2017r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza piąty nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje staży (termin składania wniosków do 28.04.2017r.)

Zapraszamy poszukujących pracy do udziału w Giełdzie Pracy w branży transportowej w dniu 22 marca 2017r. godz. 10-12 w Gdyni.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza czwarty nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje prac interwencyjnych (termin składania wniosków do 24.03.2017r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza czwarty nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje staży (termin składania wniosków do 24.03.2017r.)

Nabór wniosków na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (termin składania wniosków do 15.03.2017r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje o prowadzonym naborze osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zainteresowanych zmianą/uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza trzeci nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje prac interwencyjnych (termin składania wniosków do 03.03.2017r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza drugi nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje prac interwencyjnych (termin składania wniosków do 17.02.2017r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza II nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o organizację staży (termin składania wniosków do 10.02.2017r.)

Zapraszamy do udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza w dniu 2 marca 2017r. w Gdańsku.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje prac interwencyjnych (termin składania wniosków do 10.02.2017r.)

Spotkanie informacyjne - Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej w dniu 31 stycznia 2017r. w Malborku.

Informacja o wszczęciu postępowania na świadczeni usługi szkoleniowej-prawnik

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży (termin składania wniosków do 05.01.2017r.)

Informacja o wszczęciu postępowania na świadczeni usługi szkoleniowej-rekruter

Informacja nt. "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ogłasza trzeci nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o organizacje staży (termin składania wniosków do 03.03.2017r.)

Nabór do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na dotacje działalności gospodarczej. (nabór do 16.12.2016r.)

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - spotkanie w dniu 17 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. Przedsiębiorczość widziana oczmi najmłodszych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną sieci sklepów TESCO.

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa.

Ulotka informacyjna o prowadzonych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Konkurs na najalepszą pracę magisterską <<< kliknij

Informujemy, że w dniach 06-20.07.2016r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON. Wniosek do pobrania >>>tutaj

Osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Funduszy Europejskich zapraszamy na spokanie ze specjalistami w dniu 14 czerwca w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym w Dzierzgoniu, (ul. Wojska Polskiego 3) w godzinach 11:00-14:00 >>>więcej

Firma CEMASZ Sp. z o.o. organizuje konkurs, w którym nagrodą jest kurs na uprawnienia operatora koparki. Kurs będzie można zrealizować w dowolnym ośrodku w Kraju. Formularz zgłoszeniowy na stronie https://cemasz.pl/konkurs/  Zgłoszenia do 15 czerwca 2016r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zaprasza pomorskich przedsiębiorców do składania wniosków pożyczkowych w ramach projektu „Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta”.

Program dofinansowania przedsiębiorstw przez ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Pożyczki dla biznesu

Zapraszamy na Targi Pracy w Malborku w dniu 19 maj 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Sztumie, Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzogniu oraz Zaspół Szkół im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Powiatowych Targach Edukcji i Pracy, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół im. Stanisław Staszica w Barlewiczkach w godzinach od 9.00 do 13.00. Wszystkim wystawcom zapewniamy bezpłatne miejsce wystawowe do zagospodarowania według własnej inicjatywy. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod nr tel. (55) 276 22 50. Zapraszamy! 

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniach 12-15 maj 2016r.

Targi Online w Niemczech w dniu 11.04.2016 r.

Spotkanie z pracodawcami - "Twój zysk, twój rozwój - urzędy pracy dla pracodawców".

Działania dotyczące wsparcia bezrobotnych Polaków przebywających w Norwegii

Metropolitalne Targi Pracy w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Ważne! Zmiany dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego!

Relacja z siódmego "Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości", który odbył się dnia 19 listopada 2015r. w Sztumskim Centrum Kultury

Informacja z przebiegu Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości - IDG w dniu 20 listopada 2014 r.

Relacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Konferencja "Przygotowanie powiatowych urzędów pracy do reformy rynku pracy" 28 marca 2014 w Sztumie.

Projekt "Na Pomoc Pracy" dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy w ramach projektu "Wsparcie w starcie". 

Zapraszamy do udziału w projekcie: Praca dla absolwenta - praktyczne studia przedmiotu.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI ZAPRASZA OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ PRACODAWCÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MAJĄCYM NA CELU WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY.

Inicjatywa "Mobilna młodzież" dla poprawy dostępu do rynków pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy oferuje pomoc w zakresie poradnictwa prawnego, zwiazanego z trudną sytuacją na rynku pracy.

Broszura "Alfabet Rynku Pracy" (w pliku .pdf)

Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007-2013