Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Rejestracja tradycyjna

 

Osoby zamierzające dokonać rejestracji w Urzędzie w sposób tradycyjny, powinny ze strony internetowej: https://sztum.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania pobrać dokumenty do rejestracji (dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie), wypełnić i przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną lub zostawić w skrzynce na listy, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

 

Rejestracja przez internet

 

Zachęcamy do rejestracji przez internet za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie pod linkiem:
https://sztum.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w Urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Osoby nie posiadające dostępu do internetu, zainteresowane rejestracją w Urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Dla osób powracających z zagranicy

 

Osoby powracające z za granicy, które chcą  dokonać rejestracji w Urzędzie i wystąpić do WUP o zaliczenie okresu zatrudnienia i nabycia prawa do zasiłku, powinny pobrać ze strony internetowej: sztum.praca.gov.pl. dokumenty do rejestracji wypełnić i przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną lub zostawić w skrzynce na listy, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Urzędu. Natomiast dokumenty do WUP pobrać ze strony internetowej wupgdansk.praca.gov.pl wypełnić i przesłać na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 GdańskProsimy powstrzymywać się od rejestracji w Urzędzie w celu uzyskania m.in. prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, każda osoba, nawet nie podlegająca ubezpieczeniom, będzie bezpłatnie diagnozowana w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Urząd Pracy w Dzierzgoniu – tel.  (55) 276 22 50, 503-306-552,
lub
Stanowisko Zamiejscowe Sztum - tel.  (55) 640 34 00, 501-866-269.