Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Sztum, dnia 31.12.20212r.

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w 2022 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie

w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2022 roku.

 

  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie:

Adwokat Magdalena Barcikowska

według harmonogramu:

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:30-12: 30

 

Realizacja porad odbywać się będzie w systemie zdalnym (do odwołania) poprzez: kontakt telefoniczny 510 183 746 oraz e-mail: nppsztum@powiatsztumski.pl

 

2. Punkt – aktualnie działający w formie zdalnej, usytuowany jest w lokalu

biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie

z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji

Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie 04-474, przy ul. Amałowicza-Tatara.

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone będzie w systemie zdalnym (do odwołania)

numer telefonu (22) 379-75-40 oraz adres e-mail:

według następującego haromonogramu:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30-11:30

radca prawny/ doradca obywatelski Marek Sobociński, mareksobocinski2@gmail.com ,

lub

adwokat/ doradca obywatelski/ mediator Marcin Kwas,

e-mail: powiat.sztumski@honestevivere.org