Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Sztum, dnia 31.12.2020r.

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w 2021 roku

 


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2021 roku.

  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1) ​Bogdan Statkiewicz - adwokat

według harmonogramu:

    - od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22, w momencie realizacji porad w systemie zdalnym pomoc udzielana będzie poprzez kontakt telefoniczny 573-017-729 oraz e-mail: nppsztum@gmail.com

 

  1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia. Nieodpłatna pomoc prawna udzialana będzie według harmonogramu:

1) poniedziałek, czwartek, piątek - adwokat/doradca Agata Lizińska, adw.agata.lizinska@gmail.com,

2) środa - adwokat/doradca Piotr Dworak, kontakt@deka.pl,

3) czwartek - doradca/mediator Krzysztof Urban, k.urban@fotowehikul.pl

    - od poniedziałku do piątku  – w godz. od 7.30 do 11.30

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50, w momencie realizacji porad w systemie zdalnym pomoc udzielana będzie poprzez numer telefonu (58) 350-15-15 oraz e-mail: biuro@ovum.org.pl

 

                                Starosta Sztumski
                                        /-/ Sylwia Celmer