Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Sztum, dnia 02.01.2023r.

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO w 2023 r.

 

1) Starostwo Powiatowe w Sztumie

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez  adwokat Natalię Łukaszewską wyznaczoną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Dni i godziny otwarcia: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

- środa w godzinach od 10:00 do 14:00

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Sztumie pokój nr 6 (parter) ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 267 74 44 lub elektronicznie: nppsztum@powiatsztumski.pl

 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacją Inter Vivos z siedzibą w Warszawie (ul. Kłobucka 8C/126, 02-699 Warszawa)

Dni i godziny otwarcia:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 11:30.

- środa w godzinach od 10:00 do 14:00.

Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 11, 82-440 Dzierzgoń,

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 276-22-50 lub elektronicznie: mareksobocinski2@gmail.com

 

Usługa mediacji:

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanej przez osoby uprawnione, punktem odbywania mediacji jest punkt prowadzony przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie tj. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 11, 82-440 Dzierzgoń. Nieodpłatną mediację będzie prowadzić mediator Jarosław Skowyra, wskazany przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie.

Kontakt: e-mail: j.skowyra@kancelariasil.pl

 

WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

 

WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiatsztumski.pl  - zakładka nieodpłatna pomoc prawna.