Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

konkurs na pracę miagisterskąDyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak:
polityka rynku pracy, Fundusze Strukturalne i ich wpływ na rynek pracy, działalność instytucji rynku pracy, działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, poradnictwo zawodowe, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, kształcenie ustawiczne, przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy, potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa, migracje za pracą, wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy, praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego, dyskryminacja na rynku pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

  • I stopnia – laptop,
  • II stopnia – tablet,
  • III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.

Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę”, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 października 2017 r.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu.

Kontakt:
tel. (58) 32 61 830
e-mail: i_szuldrzynska@wup.gdansk.pl

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:48
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2017-04-10 09:54:42
Treść wytworzył(a): Mirosław Szałaj, 2017-04-10 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-10 09:53:39