Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

PRACE INTERWENCYJNE

 

DEFINICJA

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie to nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne, refundowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób w wysokości uprzednio uzgodnionej.

 

Pracodawcy chętni do organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powinni złożyć w PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny w dziale "Dokumenty do pobrania"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2616
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2015-02-11 10:49:29
Treść wytworzył(a): Ewa Jankowiak, 2010-10-20 08:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-06-24 08:43:29