Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

ROBOTY PUBLICZNE

DEFINICJA

Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

 

*Wniosek do pobrania w dziale "Dokumenty do pobrania"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3535
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2015-02-11 10:50:53
Treść wytworzył(a): Ewa Jankowiak, 2009-06-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-06-24 09:13:28