Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 roku.

 

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Kliknij w poniższy link aby przejść do informacji:

Filmy informacyjne przygotowane przez portal Zielona Linia o zatrudnianiu cudzoziemców:

Linki
https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w

 

Złożenie  wniosku o wydanie zezwolenia  na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 01.01.2018r.  wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł, którą należy przekazywać na konto bankowe Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń o nr 76 8310 0002 0000 0039 2000 0030 z tytułem wpłaty: "Imię i Nazwisko oraz serią i nr paszportu cudzoziemca". 

 

W przypadku zmiany dokonywania opłat lub numeru konta bankowego, na które należy dokonywać wypłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcow będziemy informować Państwa na bieżąco.