Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

JAK SIĘ WYREJESTROWAĆ Z REJESTRU OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY?

 

Jeżeli chcesz zostać pozbawiony statusu osoby poszukującej pracy możesz złożyć oświadczenia o wyrejestrowaniu. Powyższe oświadczenie możesz dostarczyć do urzędu np.:

  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem osoby trzeciej,
  3. drogą pocztową,
  4. za pomocą faksu,
  5. e-mailem (stosowne dokumenty muszą wówczas zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną).

 

Jednocześnie pamiętaj:

wniosek o rezygnację z pomocy świadczonej przez powiatowy urząd pracy nie zostanie wzięty pod uwagę (pozostawia się go bez rozpoznania), jeżeli złożysz go po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym.