Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

GDZIE SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAKO BEZROBOTNY LUB POSZUKUJĄCY PRACY?

 

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz;

 

  1. Mieszkańcy gmin: Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń -  zgłaszają się do

Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,

82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11,

Pokój nr 4

 

  1. Mieszkańcy gmin: Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum – zgłaszają się do

Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,

Stanowisko Zamiejscowe Sztum,

82-440 Sztum, Os. Sierakowskich 15,

Stanowiska 3 - 7