Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

GDZIE SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAKO BEZROBOTNY LUB POSZUKUJĄCY PRACY?

 

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz;

 

  1. Mieszkańcy gmin: Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń -  zgłaszają się do

Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,

82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11,

Pokój nr 4

 

  1. Mieszkańcy gmin: Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum – zgłaszają się do

Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,

Stanowisko Zamiejscowe Sztum,

82-440 Sztum, ul. Chełmińska 11,

Pokoje nr  4 i 5

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:241
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2016-04-28 13:25:09
Treść wytworzył(a): Wiesława Prażmo-Świderska, 2016-04-28 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-28 13:23:57