Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

STAŻ

 

INFORMACJA                                                      

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek w ciągu 7 dni kalendarzowych poinformować Urząd między innymi o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło) nawet w przypadku, gdy praca została podjęta na 1 dzień.

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym Urzędu Pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Każde podjęcie pracy, musi zostać zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powiatowy Urząd Pracy ma możliwość sprawdzenia, czy dana osoba została zgłoszona do ZUS-u.

W przypadku, gdy osoba bezrobotna podczas odbywania stażu podjęła zatrudnienie i została zgłoszona do ZUS-u przez pracodawcę, a nie poinformowała o tym Urzędu, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia i możliwości kontynuowania stażu oraz zostanie wezwana do zwrotu stypendium stażowego od dnia, w którym podjęła zatrudnienie jeśli zostało ono wypłacone.


Druki dokumentów dotyczących realizacji staży:

I. Staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) - dla osób bezrobotnych do 29 roku życia:

 

II. Staż w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Pomorskiego (RPO na lata 2014-2020) - dla osob bezrobotnych powyżej 30 roku życia

 

III. Staż finansowany z Funduszu Pracy

 

 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8913
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2019-05-10 13:31:35
Treść wytworzył(a): Michalina Czwerenko, 2014-12-31 13:08:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-08 15:01:09