Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Z dniem 1 stycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jest to wyspecjalizowana komórka organizacyjna PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy nakierowaną na podejmowanie tylko takich działań, które maja wpływać na aktywizację i zatrudnienie swoich klientów, a także za udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom w rozwiązywaniu ich potrzeb i problemów związanych z rynkiem pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej tworzy dotychczasowy Dział Programów Rynku i Pośrednictwa Pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej mieści się na parterze budynku Urzędu w Dzierzgoniu.

Telefon (55) 2762250, podczas połączenia proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu i wskazać dział do przekierowania rozmowy.

Klienci Centrum Aktywizacji Zawodowej są obsługiwani przez następujących pracowników w Dzierzgoniu: 

 Kierownik CAZ  Justyna Ruczkowska  tel. 55/ 276-22-50 w.46
Pośrednik pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy Katarzyna Piecek-Kucińska tel. 55/ 276-22-50 w.43
Pośrednik pracy Katarzyna Półtorak tel. 55/ 276-22-50 w.34
Pośrednik pracy Agnieszka Wiśniewska tel. 55/ 276-22-50 w.44
Pośrednik pracy Barbara Demko-Słabuszewska tel. 55/ 276-22-50 w.50
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Michalina Marcinkowska tel. 55/ 276-22-50 w.47
Specjalista ds. programów Lucyna Piekarska tel. 55/ 276-22-50 w.41
Specjalista ds. programów - stażysta Magdalena Pluta tel. 55/ 276-22-50 w.40
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Natalia Piecek tel. 55/ 276-22-50 w.49
Specjalista ds. programów Ewa Cylka tel. 55/ 276-22-50 w.35
Specjalista ds. programów Anna  Kraszewska tel. 55/ 276-22-50 w.48
Doradca zawodowy Beata Chwesiuk tel. 55/ 276-22-50 w.48

 


Centrum Aktywizacji Zawodowej posiada również swoje Stanowiska Zamiejscowe w Sztumie, na których osoby bezrobotne są obsługiwane przez następujących pracowników:

 Doradca zawodowy  Joanna Dzikowska  tel. 55/ 640-68-85 
 Doradca zawodowy  Monika Chmielewska   tel. 55/ 640-68-85
 Pośrednik pracy  Danuta Korda  tel. 55/ 640-68-89 
 Pośrednik pracy  Anna Bialic-Knabe  tel. 55/ 640-68-88 
 Pośrednik pracy  Honorata Cukrowska  tel. 55/ 640-68-86 
 Pośrednik pracy  Monika Banach  tel. 55/ 640-68-87 
 Pośrednik pracy  Anna Kwiatkowska  tel. 55/ 640-68-90

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2020 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku.

Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku.