Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Raport oraz tabela rekomedacji z badania ewaluacyjnego "Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 - 64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku.


Informujemy, że uczestnicy projektu "WYJDŹ Z DOMU" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym":mogą uzyskać zwrot kosztów dojazdu.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU O NAZWIE "CHCIEĆ TO MÓC" W RAMACH PO KL PODDZIAŁANIE 6.1.3 POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2014 ROK.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO KL DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE w 2013 ROKU.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO KL PODDZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO KL PODDZIAŁANIE 6.1.3 POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU O NAZWIE "WYJDŹ Z DOMU" W RAMACH PO-KL PODDZIAŁANIA 7.2.1, PRIORYTETU VII, PROMOCJA INTEGRTACJI SPOŁECZNEJ.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL PODDZIAŁANIE 6.1.2 PRIORYTET VI "NOWE ETATY- CIĄG DALSZY".

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO-KL PODDZIAŁANIA 6.1.2, PRIORYTETU VI, NOWE ETATY - KONTYNUACJA II.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO KL PODDZIAŁANIE 6.1.3 POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO - KL PODDZIAŁANIE 6.1.2 WSPARCIE POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZEDÓW PRACY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ AKTYWIACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONIE.

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu przystąpił do realizacji projektu partnerskiego "Czas na zmiany - czas na Ciebie" wraz z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym w Dzierzgoniu.

 


Linki do stron internetowych:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:234
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2017-05-16 10:23:55
Treść wytworzył(a): Aleksandra Kiliszewska, 2016-03-11 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-11 13:35:13