Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Agnieszka Mackiewicz

Telefon: (55) 276 22 50 wew. 38
e-mail:  a.mackiewicz@praca.gov.pl


Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Roman Kulpa

Telefon: (55) 276 22 50 wew. 46
e-mail:  rkulpa.zcadyrsztum@praca.gov.pl

 

Kompetencje Dyrektora Urzędu Pracy zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Pracy.