Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

logo Program RGP

logo PUP

 

Program Regionalny „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych
w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca"

 

Dnia 09.02.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wraz z siedmioma innymi powiatami województwa pomorskiego podpisał z Województwem Pomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku Porozumienie w zakresie realizacji finansowanego ze środków Funduszu Pracy Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”.

Celem Programu „Region, Gospodarka i Praca” realizowanego w 2016 r. jest zmniejszenie deficytu kadrowego na regionalnym rynku pracy poprzez dostosowanie umiejętności osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych, przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Zintegrowanych Przedsięwzięć Terytorialnych (ZPT), a także wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu.

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s  w Dzierzgoniu o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

- bez kwalifikacji zawodowych,

- bez doświadczenia zawodowego,

- absolwentów, w tym osób które ukończyły szkołę wyższą.

 

 W ramach Programu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

szkolenie zawodowe dla 1 osoby

prace interwencyjne dla 36 osób

bon na zasiedlenie dla 3 osób

 

 Ogółem w ramach Programu zostanie zaktywizowanych 40 osób bezrobotnych. Przewiduje się, iż w wyniku realizacji Programu zatrudnienie podejmie 28 osób.

 

Program będzie realizowany w okresie od 09 lutego do 31 grudnia 2016 roku.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:31
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2017-01-02 11:00:46
Treść wytworzył(a): Lucyna Cirko, 2017-01-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-02 10:53:28