Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie


DOTACJA  NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

formularz zgłoszeniowy RPO

 

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenia do wniosku o przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia osoby fizycznej:

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla poręczyciela

 

Oświadczenie do wniosku w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego:

Oświadczenie o majątku

Oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej

Oświadczenie współmałżonka do aktu notarialnego

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:490
Treść wprowadził(a): Szałaj Mirosław, 2018-07-20 09:57:55
Treść wytworzył(a): Angelika Podsiadłowska, 2016-03-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-22 11:54:05