Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2018 roku.

 

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Bogusław Sulot - adwokat

2/ Marta Fiszka - Subocz - adwokat

 

według harmonogramu:

                - od poniedziałku do piątku – w godz. od 8.00 do 12.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

 

 

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:

1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny

2/ Michał Burtowy- adwokat

3/ Janusz Szypułowski – radca prawny

4/ Anna Zienkiewicz – radca prawny

 

według harmonogramu:

                - od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50 w.45

 

                                                                                                                             Starosta Sztumski

                                                                                                                      /-/ Wojciech Cymerys