Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie


IDG 2017 fotorelacja.

 

15 listopada w Sali Starostwa przy ul. Reja 12 w Sztumie, w ramach Pomorskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, po raz dziewiąty odbył się „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG” zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Inauguracji spotkania dokonała Pani Jolanta Szewczun – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Celem w/w przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, a także wspieranie rozwoju jednoosobowych firm. Zainteresowane osoby mogły uzyskać kompleksowe informacje odnośnie form wsparcia oraz środków finansowych, które można pozyskać celem założenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz dowiedzieć się, jakie wymagane dokumenty należy złożyć oraz jakich formalności należy dopełnić w Instytucjach Publicznych celem zarejestrowania własnej firmy. Spotkanie było również wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Podczas trwania „Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG” na stanowiskach informacyjno – doradczych niezbędnych  informacji udzielali reprezentanci następujących instytucji oraz firm: Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Urząd Statyczny w Tczewie, Urząd Skarbowy w Malborku, Bank BGŻ BNP Parbibas Oddział w Sztumie, Cech Rzemiosł Różnych w Sztumie, Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Sztumie, Państwowa Inspekcja Pracy w Starogardzie Gdańskim, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu, Spółka Edukacyjna “P-TKM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Dolnego Powiśla”, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Sztumie, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie, Przedstawiciel AVON Pani Ewa Kryża oraz Przedstawiciel Fundacji “STOP DLA RAKA”  Pan Tomasz Dorniak.

Swoje przedsiębiorstwa zaprezetowały również osoby, które własną działalność gospodarczą założyły dzięki dofinansowaniu z PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, tj. Pani Agnieszka Kogut, Pani Katarzyna Dobis, Pani Oliwia Kaszuba oraz Pani Małgorzata Dembińska. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz udzielały cennych, praktycznych rad osobom, które w przyszłości planują starać się o dofinansowanie.

Wszystkim Uczestnikom oraz zaproszonym Gościom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz czynny udział w spotkaniu.

 

       IDG2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDG1

IDG3a

IDG4a

IDG5a

IDG6a

 

IDG7a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ZAKTYWIZUJ SIĘ! – kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.


19.10.2017r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gosopdarczej z Funduszy Europejskich.


10.10.2017r.

Plakat - spotkanie z pracodawcami 16.10.2017


09.10.2017r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Katowicach organizują w ramach sieci EURES internetowe targi pracy pn. Silesia 2017 On-line Job Day, które odbędą się 26 października 2017 r. Przedsięwzięcie kierowane jest do polskich pracodawców ale również do wszystkich poszukujących pracy. Więcej informacji można przeczytać pod linkiem: http://wup.gdansk.pl/artykul/internetowe-targi-pracy-silesia-2017-on-line-job-day-26-10-2017-r.html


09.10.2017r.

Informujemy, iż w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Mickiewicza 31 odbędzie się rekrutacja na stanowisko operatora produkcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostce Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie lub pod numerem telefonu 55 640 8685.


09.10.2017r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na warsztaty "Aktywnie poszukuję pracy" dnia 11.10.2017r. i "Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką" dnia 12.12.2017r. 


09.10.2017r.

Projekt "Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia dla osób zwolnionych z pracy". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.


05.09.2017r.

Ogłoszenie - II nabór wniosków z rezerwy KFS (wnioski można składać od 5 do 22 września 2017r.)


05.09.2017r.

Seminarium networkingowe Polska – Indie w branży ceramicznej w dniu 7 września 2017r.


05.09.2017r.

Zapraszamy firmy do udziału w targach zaawansowanych technologii na rynku skandynawskim. Targi Advanced Engineering odbędą się 20-21 września 2017 r. w Oslo, Norwegia. 


27.07.2017r.

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres składania wnisków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października. W zawiązku z tym zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na stronach:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
materiały do pobrania: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/ 


24.07.2017r.

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.


17.07.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków odpowiednio o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. O uruchomieniu naborów, według zmienionych przepisów, PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2017 r., a dotychczas nie rozpatrzone, będą rozpatrywane według nowych przepisów. Wnioski, które zostały rozpatrzone do dnia 30 czerwca br., a nie zostały zawarte umowy, zostaną podpisane według nowych przepisów.


10.07.2017r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zaprasza na warsztaty w miesiącu lipcu i sierpniu 2017r

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zaprasza na warsztaty w miesiącu lipcu i sierpniu 2017r.


20.06.2017r.

Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON.pdf


02.06.2017r.

Powiatowy Dzień Pracodawcy Powiatu Sztumskiego w dniu 09.06.2017r.


02.06.2017r.

Oddział Pomorski PFRON informuje o ogłoszeniu konkursu w ramach pilotażowego programu "Absolwent". >>>ulotka informacyjna


01.06.2017r.

Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza rozpoczęcie realizacji programu "Praca - integracja" skierowanego do pracodawców.


16.05.2017r.

Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 02.06.2017r. o godz. 11.00 w Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu.


11.05.2017r.

Nowy programu PFRON pn. "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". Więcej na stronie www.pfron.org.pl


05.05.2017r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zaprasza na warsztaty pn.: Moja strategia poszukiwania pracy (termin 16.05.2017 r. godz. 9.00-14.00).


28.04.2017r.

Podziękowania za udział w Targach Edukacji i Pracy w Sztumie w dniu 25.04.2017r.


14.02.2017r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez P-TKM Sp. zo.o. w Barlewiczkach.


24.01.2017r.

Rekrutacja do projektu: TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU - WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO


16.01.2017r.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje od listopada 2016 r. program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na obszarze woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu oferowane są niskooprocentowane pożyczki (0,44% w skali roku) bez wkładu własnego, prowizji i opłat na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla absolwentów, studentów i bezrobotnych oraz na utworzenie stanowisk pracy z możliwością umorzenia spłaty części pożyczki. >>>pobierz plakat


Rozpoczęła się rekrutacja do projektu " Kierunek praca ". Zapraszamy chętnych do uczestnictwa.


Osoby powyżej 30 roku życia zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie z EFS pn. „Kierunek - Praca!"  >>>więcej o projekcie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie poszukuje osoby niepełnosprawne do projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”.


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Informacja o konieczności zgłaszania podjęcia pracy!


Informujemy, że od 27.05.2013 roku jest możliwość rejestracji elektronicznej


Związek Rzemiosła Polskiego - komunikat o nieograniczonym dostępie do szkoleń zawodowych, potwierdzonych dyplomem czeladniczym i mistrzowskim w 60 zawodach.


Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" pod adresem gdm.praca.gov.pl , na której publikowane są dokumenty programowe, oferty pracy dla młodzieży finansowane z różnych źródeł. Zapraszamy do odwiedzania strony. 

 

 

 


Archiwum aktualności

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:53650
Treść wprowadził(a): Turos Tadeusz, 2017-11-17 10:25:25
Treść wytworzył(a): Michalina Czwerenko, 2014-06-30 14:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-17 10:24:14