Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Siedziba:

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11
82-440 Dzierzgoń

NIP 579-19-57-032
Regon 192631154

Urząd pracuje w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 – 15:30
Godziny obsługi interesantów 8:00 – 14:00

Fax. 55/ 276 33 74
e-mail: gdsz@praca.gov.pl

Telefon komórkowy: 

  • Dział organizacyjny 501 866 270
  • Pośrednictwo i rejestracja 503 306 552

Telefon stacjonarny: (55) 276 22 50 (sekretariat) - po zgłoszeniu się centrali, proszę wybrać numer wewnętrzny:

 

 Funkcja

 Pokój

 Telefon

 Sekretariat

7 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 33

 Dyrektor

8 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 38

 Zastępca Dyrektora

9 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 46

 Punkt Nieodpłatnej Informacji Prawnej

10 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 45

 Główna Księgowa

6 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 37

 Księgowość budżetowa

6 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 39

 Statystyka

5 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 53

 Archiwum

7 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 33

 Kadry i płace

5 (I piętro)

55/ 276 22 50 wew. 52

 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

4 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 42

 Rejestracja, wydawanie zaświadczeń osobom  bezrobotnym i poszukującym pracy

4 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 36

 Projekty i programy rynku pracy

3 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 41

 Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej

3 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 40

 Pośrednictwo pracy – Doradcy klienta

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 50

 Usługi EURES i rejestracja oświadczeń dla  cudzoziemców

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 34

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 44

 Refundacje doposażenia lub wyposażenia  stanowisk pracy 2 (parter) 55/ 276 22 50 wew. 43

 Organizacja i refundacja prac interwencyjnych i  robót publicznych

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 48

 Szkolenia i Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 49

 Staże

2 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 47

 Informatyk

1 (parter)

55/ 276 22 50 wew. 32

 

Stanowiska Zamiejscowe w Sztumie:
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

Fax. 55/ 640 34 10
Telefon komórkowy:

  • Rejestracja 501 866 269
  • Pośrednictwo pracy 503 311 175

e-mail: gdszsz@praca.gov.pl

 Funkcja

 Pokój 

 Stanowisko 

Telefon

  Rejestracja, wydawanie zaświadczeń       osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

 1 1 55/ 640 34 00
2 55/ 640 68 90
3

 Pośrednicy Pracy – Doradcy Klienta

 (Wykaz pośredników pracy dostępny na stronie w  menu Centrum Aktywizacji Zawodowej)

2 4 55/ 640 68 86
5 55/ 640 68 87
6 55/ 640 68 88
7 55/ 640 68 89
 Doradca zawodowy – doradca klienta 3 8 55/ 640 68 85